Er du skolelærer? Gå til undervisnings-sitet her

Bredbladet Dunhammer

Bredbladet dunhammer er sprængfyldt med stivelse - kartoflen må se sig udkonkurreret med en faktor på omkring ti. Og med sin agurkesmagende marv leverer dunhammeren et helt andet bidrag til dit køkken end kartoflen.

 • Sankested

  Dunhammer vokser på lavt vand i rørsumpe, hvor jorden er fed og næringsrig. Du finder den ved søbredder og langs vandløb i hele landet, hvor den vokser sammen med siv.

 • Vandløb, sø, by, grøftekant.
 • Sæson

  De unge skud er bedst egnet til at spise, så høst tidligt på sommeren.

 • Marv: April, maj, juni.
 • Beskrivelse

  Bredbladet dunhammer er en opretvoksende stængel på op til to en halv meter med lange, blågrønne blade. I toppen af stænglen sidder dunhammerens blomsterstande, der ligner store, brune majskolber. Øverst sidder han-blomsterstanden og lige nedenunder hunnen. Begge er brune og fløjlsagtige.

 • Sankning

  Den spiselige del af planten er den nederste del af stængelkernen (marven) og roden. Skær stænglen over så langt nede, du kan komme, og kassér hele den øverste del. Kun de nederste 10 til 15 cm af stænglen og selve roden er brugbare - dog afhængigt af, hvor ung planten er. Jo yngre den er, desto længere et stykke af dunhammeren vil have spiselig marv. Skræl de mange lag blade af, så der kun er den saftige og spændstige marv tilbage. Befri også roden for de ydre dele.

Risiko for forveksling

Ingen risiko for forveksling.